Kategoria:Bohaterowie

From pl-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
Legenda:
stronnicy Pandawów,
stronnicy Kaurawów,
wcześniejsze pokolenia lub bohaterowie nie biorący udziału w walce.

Liczba wojowników w partiach batalistycznych MBh jest oszałamiająca. Orientacji wśród nich nie ułatwia fakt, że wielu znanych jest jedynie z imienia czy nazwy klanu, a inni występują pod tak licznymi przydomkami, że łatwo ulec konsternacji. By wspomóc rozeznanie się wśród bohaterów przedstawiamy systematykę wojowników po obu stronach konfliktu.

Charakterystyka bohaterów

Ród i kraina

Bardowie, charakteryzując wojowników, podążają za pewnym schematem, który zdaje się mieć charakter mnemotechniczny. Najważniejszym rysem jest ród i kraina. Czasem brakuje indywidualnego imienia, ale wiadomo, że bohater jest władcą Kaśi czy księciem z ludu Kekajów. Znajomość krainy, z której pochodzi wiele wnosi do natury wojownika i tak władca Pragdźjotiszy (Prāgjyotiṣa), rejonu słynnego z dzikich słoni, dosiada właśnie tego zwierzęcia, a za nim ciągną dzikie ludy górskie (kirāta) i mongoloidalne (cīna). Władca Sindhu ma najlepsze konie, a za Gandharczykami zdążają Indogrecy (yavana), Scytowie (śaka) i Hunowie (hūṇa).

Imiona patronimiczne

Znaczniejsi bohaterowie posiadają imiona patronimiczne, dzięki czemu poznajemy ich rodzica. Jest to szczególnie istotne, gdy odegrał on rolę we wcześniejszych wydarzeniach. Choć władca Ćedich Dhrysztaketu (Dhṛṣṭaketu) nie odgrywa istotnej roli w eposie, to wiedza o tym, że jego ojcem był Śiśupala (Śiśupāla) – zaprzysiężony wróg Kryszny, zabity podczas koronacji Judhiszthiry, dużo wnosi do jego charakterystyki. Podobnie rzecz się ma z władcą Magadhy, którego ojcem był zabity przez Bhimę Dźarasandha (Jarāsaṃdha). Charakterystykę bohatera rozszerzają imiona matronimiczne oraz określające jego relację z krewnymi lub przyjaciółmi.

Rola w eposie

Dopiero kolejnym elementem charakterystyki jest rola, jaką bohater odgrywa w eposie. Często jest to jeden epizod, w którym bierze on udział lub czyn, którego dokonuje, np. Suśarman z Trigartów słynie z kradzieży krów Wiraty, a Dźajadratha (Jayadratha) z Sindhu z próby porwania Draupadi oraz zatrzymania Pandawów zdążających za Abhimanju.

Godło i maść koni

Główni bohaterowie identyfikowani są dodatkowo przez proporzec z godłem oraz maść posiadanych koni. Są to istotne informacje, które pozwalają zapamiętać bohatera przy wsparciu symboliki wizualnej.

Trzy kategorie bohaterów

Bohaterowie pierwszoplanowi

Aby wprowadzić porządek wśród bohaterów dzielimy ich na: pierwszoplanowych, epizodycznych i postacie tła. Za pierwszoplanowych uznajemy tych, których główne imię występuje w tekście ponad 100 razy oraz mają przypisane godło lub maść koni (tu jednak dopuszczamy wyjątki). Dane dotyczące liczby wzmianek w tekście, którymi dysponujemy, są mało precyzyjne. Każdy z bohaterów występuje pod licznymi imionami, których nie uwzględniamy w statystyce i zdarza się, że jego imię ma znaczenie przymiotnikowe (np. bhīṣma – przerażający) lub rzeczownikowe (karṇa – ucho). Jednak, nawet tak nieprecyzyjna analiza statystyczna pozwala nam wyróżnić głównych bohaterów.

Bohaterowie epizodyczni

Za epizodycznych uważamy tych bohaterów, którzy odegrali jakąś rolę w akcji eposu – można im przypisać szczególny czyn, dzięki któremu są rozpoznawani.

Postaci tła

Bohaterów, którzy pojawiają się jedynie z imienia czy nazwy klanu, na listach gości podczas ofiar, spotkań, wydarzeń kulturalnych lub występują wśród pojedynkujących się wojowników nazywamy postaciami tła.


W niniejszym dziale przybliżamy bohaterów z partii batalistycznych, wykorzystując te mnemotechniczne informacje. Zwracamy szczególną uwagę na ich przynależność rodową, krainę i relacje rodzinne. Są to istotne elementy, które nadają treści często schematycznym i mało różnorodnym opisom zmagań.

Tematyka

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

Pages in category "Bohaterowie"

The following 6 pages are in this category, out of 6 total.