pl-MahabharataWiki:Informacje prawne

From pl-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search

Nasza misja obejmuje

Zachęcenie ludzi z całego świata do gromadzenia i rozwijania zasobów edukacyjnych oraz umożliwienie im publikowania ich na wolnych licencjach lub uwolnienia ich do domeny publicznej. Rozpowszechnianie tych zasobów skutecznie, globalnie i bezpłatnie.

Swobodnie można

  • bezpłatnie czytać nasze artykuły oraz przeglądać inne zasoby
  • bezpłatnie i zgodnie z licencją rozpowszechniać i przetwarzać nasze artykuły i inne zasoby.
  • pracować w wielu różnych projektach i redagować ich zasoby, rozumiejąc, że swoją twórczość udostępnia się na wolnej licencji

Udostępniane treści

Serwis MahabharataWiki jest otwartym do edycji zbiorem artykułów i materiałów, co oznacza, że tworzą go nieodpłatnie ochotnicy, którzy rozwijają tym samym wspólny zasób ludzkiej wiedzy. Takie rozwiązania pozwalają każdemu użytkownikowi Internetu na zmianę zawartości znalezionej na stronach tego serwisu. Przyjmując taką formułę zespół MahabharataWiki, mimo dokładanych starań, nie może gwarantować pełnej wiarygodności informacji znalezionych na stronach. Ktoś mógł zmienić treść artykułu lub dokonać wandalizmu, którego nie dostrzegliśmy. Żaden z autorów, redaktorów, sponsorów, administratorów albo ktokolwiek związany z MahabharataWiki w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów. Wszelkie tego typu nieprawidłowości, jak i naruszenie praw autorskich prosimy zgłaszać administratorowi, a będą one natychmiast usunięte. Nasze zasoby udostępniamy przede wszystkim w celach informacyjnych.